آزمون آنلاین/ریاضی هشتم

آزمون آنلاین ریاضی پایه ی هشتم از فصل5 سخت

آزمون روز دوشنبه 1398/12/26ساعت 8 شب فعال می گردد و تا ساعت 12 روز سه شنبه ادامه دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.
وقت آزمون 40 دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ریاضی هشتم از فصل 5 مورخ26 اسفند98

این آزمون در روز دوشنبه  98/12/26   ساعت 20 فعال می گردد و تا روز سه شنبه ساعت 12 فعال است.
آزمون نمره منفی ندارد.
وقت آزمون 41 دقیقه می باشد که در بالای صفحه سمت چپ نمایش داده می شود.
یک دقیقه مانده به پایان آزمون دکمه ثبت را بزنید وگرنه نمره صفر ثبت می گردد.
 

  آزمون آنلاین/مسابقه  

آنلاین علوم هشتم درس های1 تا5

به نام خداوند جان و خرد
دانش آموزان و اولیای محترم این آزمون طبق اطلاع قبلی در روز پنجشنبه مورخ 1399/01/15  ساعت 8 شب فعال می گردد.
آزمون دارای 30 سوال و 30 دقیقه وقت دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.

   
     
آزمون آنلاین/عربی هشتم از درس6

آنلاین عربی هشتم درس 6

آزمون روز جمعه 1399/01/08در ساعت20 فعال می گردد  و تا ساعت 12 شنبه فعال است.
این آزمون  دارای 35سوال می باشد و نمره منفی ندارد.
وقت 35 دقیقه
لطفا به هیچ عنوان به منازل اقوام و خویشان یا کافی نت ها برای امتحان مراجعه نکنید.