آزمون آنلاین/ریاضی هشتم

آزمون آنلاین ریاضی پایه ی هشتم از فصل5 سخت

آزمون روز دوشنبه 1398/12/26ساعت 8 شب فعال می گردد و تا ساعت 12 روز سه شنبه ادامه دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.
وقت آزمون 40 دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ریاضی هشتم از فصل 5 مورخ26 اسفند98

این آزمون در روز دوشنبه  98/12/26   ساعت 20 فعال می گردد و تا روز سه شنبه ساعت 12 فعال است.
آزمون نمره منفی ندارد.
وقت آزمون 41 دقیقه می باشد که در بالای صفحه سمت چپ نمایش داده می شود.
یک دقیقه مانده به پایان آزمون دکمه ثبت را بزنید وگرنه نمره صفر ثبت می گردد.
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ادبیات فارسی پایه هشتم از درس 1 تا 10

آزمون ادبیات فارسی پایه هشتم از درس 1 تا 10
آزمون آنلاین ادبیات فارسی هشتم در روز دوشنبه مورخ 1399/02/15  ازساعت20 الی 22 می باشد
 
آزمون نمره منفی ندارد.
تعداد سوالات 20 و25 دقیقه وقت دارد.

     
آزمون آنلاین/مطالعات هشتم

آزمون آنلاین مطالعات هشتم از دروس 13 و 14

به نام خدا
آزمون آنلاین مطالعات از دروس 13 و 14 که در روز دوشنبه 1399/02/22 از ساعت  6 عصر تا  6.30 دقیقه  (18.30)  فعال است
تعداد سوالات آزمون 20
وقت قانونی آزمون باید 20 دقیقه باشد که ما 10 دقیقه اضاف کردیم

     
آزمون آنلاین/زبان هشتم

آزمون آنلاین زبان انگلیسی هشتم از درس 5

آزمون زبان انگلیسی از درس 5
تاریخ آزمون:روز پنجشنبه  1399/02/25 ساعت 6 لی 6.35
تعداد سوالات20
زمان آزمون 35 دقیقه(زمان قانونی باید 20 دقیقه باشد)
سایت در ساعت 6 عصر فعال و در ساعت 6.45 دقیقه غیر فعال می شود

  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین ریاضی هشتم از فصل6

به نام خدا و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما وعرض تسلست به مناسبت شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)
آزمون آنلاین درس ریاضی هشتم از فصل6
روز یکشنبه  1399/02/28 در ساعات 6 عصر
سایت در ساعت 6 فعال و در ساعت 7 غیر فعال می شود.
 

   
     
آزمون آنلاین/عربی هشتم از درس6

آنلاین عربی هشتم درس 6

آزمون روز جمعه 1399/01/08در ساعت20 فعال می گردد  و تا ساعت 12 شنبه فعال است.
این آزمون  دارای 35سوال می باشد و نمره منفی ندارد.
وقت 35 دقیقه
لطفا به هیچ عنوان به منازل اقوام و خویشان یا کافی نت ها برای امتحان مراجعه نکنید.
 

     
آزمون آنلاین/هشتم1تا5

آنلاین علوم هشتم درس های1 تا5

به نام خداوند جان و خرد
دانش آموزان و اولیای محترم این آزمون طبق اطلاع قبلی در روزجمعه مورخ 1399/01/15  ساعت 8 شب فعال می گردد.
آزمون دارای 30 سوال و 30 دقیقه وقت دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.

     
آزمون آنلاین/هشتم6تا9

آزمون آنلاین علوم تجربی هشتم فصل6تا9

به نام خدا
آزمون آنلاین علوم تجربی هشتم در روز دوشنبه مورخ1399/01/18 ساعت 8 شب  فعال می گردد و تا روز سه شنبه 1399/01/19 ساعت 12 فعال است.
آزمون نمره منفی ندارد.
تعداد سوالات آزمون 36
وقت 45دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین ریاضی هشتم از فصل7

آزمون آنلاین ریاضی هشتم در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/03 ساعت20فعال می گردد و تا ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 1399/02/04 ادامه دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.
تعداد سوالات 20 و 40 دقیقه وقت دارد.

     
آزمون آنلاین/علوم تجربی هشتم

آنلاین علوم تجربی هشتم ازدروس 1و7

به نام خدا
آزمون آنلاین علوم تجربی هشتم از دروس 1 الی 8 در روز شنبه1399/02/20 از ساعت 5 الی 6 فعال است
تعداد سوال آزمون 20 سوال ، وقت آزمون 25 دقیقه

     
آزمون آنلاین/عربی هشتم

آزمون آنلاین عربی هشتم از دروس 1 الی 5

آزمون عربی هشتم از 5 درس اول
زمان آزمون سه شنبه  1399/02/23
تعداد سوال20
وقت آزمون۳۰ دقیقه
سایت در 6 عصر فعال و در ساعت 6.40 عصرغیر فعال می گردد.

     
آزمون آنلاین/پیام های هشتم

آزمون آنلاین پیام های هشتم از دروس 1 الی 5

به نام خدا
آزمون آنلاین پیام های آسمان از دروس 1 تا5
زمان آزمون چهارشنبه 1399/02/24
تعداد سوالات 20
وقت آزمون 30 دقیقه
سایت در ساعت 6 فعال و در ساعت 6.40 غیر فعال می گردد.