آزمون آنلاین/هفتم

آنلاین ریاضی هفتم روز دوشنبه98/12/19

آزمون روز دوشنبه ساعت 8 شب فعال می گردد و تا روز سه شنبه ساعت 12 ظهر ادامه دارد
کارنامه بعد از ساعت 12 می توانید از همین بخش بگیرید.
آزمون نمره منفی ندارد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون درس علوم تجربی هفتم از سه فصل انرژی 8، 9 و 10

آزمون در روز سه شنبه مورخ 1398/12/27  ساعت 20 فعال می گردد و تا ساعت 12 روز چهارشنبه فعال است.
آزمون نمره منفی ندارد.
وفت آزمون 61 دقیقه می باشد و یک دقیقه مانده به پایان آزمون دکمه ثبت را بزنید که نمره صفر ارسال نگردد.

  آزمون آنلاین/مسابقه  

آنلاین علوم تجربی هفتم فصل های 1 تا5

این آزمون در روز جمعه مورخ1399/01/15 در ساعت 8 شب فعال می گردد و تا روز شنبه 1399/01/16 ادامه دارد.
آزمون نمره منفی ندارد
آزمون دارای 30 سوال و 30 دقیقه وقت دارد.

   
     
آزمون آنلاین/عربی هفتم از درس6

آنلاین عربی هفتم درس 6

آزمون در روز جمعه 1399/01/08  از ساعت 20(8 شب) فعال می گردد و تا روز شنبه ساعت 12 فعال است.
این آزمون دارای 20 سوال است و 20 دقیقه وقت دارد.
آزمون نمره ی منفی ندارد.
خواهشمند است برای سلامتی خود و خانواده و دیگران از حضور در منازل اقوام و خویشان و دوستان و همچنین کافی نت ها به شدت خودداری نمایید.