آزمون آنلاین/هفتم

آنلاین ریاضی هفتم روز دوشنبه98/12/19

آزمون روز دوشنبه ساعت 8 شب فعال می گردد و تا روز سه شنبه ساعت 12 ظهر ادامه دارد
کارنامه بعد از ساعت 12 می توانید از همین بخش بگیرید.
آزمون نمره منفی ندارد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون درس علوم تجربی هفتم از سه فصل انرژی 8، 9 و 10

آزمون در روز سه شنبه مورخ 1398/12/27  ساعت 20 فعال می گردد و تا ساعت 12 روز چهارشنبه فعال است.
آزمون نمره منفی ندارد.
وفت آزمون 61 دقیقه می باشد و یک دقیقه مانده به پایان آزمون دکمه ثبت را بزنید که نمره صفر ارسال نگردد.

     
 آزمون آنلاین/ریاضی هفتم فصل7

آزمون آنلاین ریاضی هفتم از فصل7

آزمون در روز جمعه مورخ1399/02/05 از ساعت20 فعال می گردد و تا ساعت 14 روز شنبه 1399/02/05 ادامه دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.
تعداد سوالات آزمون 20   ،    وقت آزمون 60 دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین مطالعات هفتم از دروس 13 الی 18

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی پایه ی هفتم در روز سه شنبه مورخ 1399/02/09از ساعت 20 شروع و تا14  روز چهارشنبه فعال است
تعداد سوالات 30 و 30 دقیقه وقت دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین زبان انگلیسی پایه هفتم درس 5

به نام خدا
آزمون آنلاین زبان انگلیسی از درس5
روز و تاریخ پنجشنبه 1399/2/25
شروع آزمون 5عصر
وقت آزمون 30 دقیقه
سایت در ساعت 5 عصر فعال و در ساعت 5.40 عصر غیر فعال می باشد

  آزمون آنلاین/عربی هفتم  

آزمون آنلاین عربی هفتم از دروس 1 الی 9

به نام خدا
آزمون عربی پایه ی هفتم از دروس 1الی9
تاریخ آزمون روز سه شنبه مورخ1399/02/30
تعداد سوالات 20     ،  وقت آزمون40 دقیقه
سایت از ساعت 5 عصر الی 5.50 فعال است.
تذکر وقت آزمون 40 دقیقه است و با فعال بودن سایت فرق می کند

   
     
آزمون آنلاین/عربی هفتم از درس6

آنلاین عربی هفتم درس 6

آزمون در روز جمعه 1399/01/08  از ساعت 20(8 شب) فعال می گردد و تا روز شنبه ساعت 12 فعال است.
این آزمون دارای 20 سوال است و 20 دقیقه وقت دارد.
آزمون نمره ی منفی ندارد.
خواهشمند است برای سلامتی خود و خانواده و دیگران از حضور در منازل اقوام و خویشان و دوستان و همچنین کافی نت ها به شدت خودداری نمایید.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آنلاین علوم تجربی هفتم فصل های 1 تا5

این آزمون در روز سه شنبه مورخ1399/01/19 در ساعت 8 شب فعال می گردد و تا روز چهارشنبه 1399/01/20ادامه دارد.
آزمون نمره منفی ندارد
آزمون دارای 45سوال و 55دقیقه وقت دارد.

     
آزمون آنلاین/علوم تجربی

آنلاین علوم تجربی هفتم فصل های 6 و7

باسمه تعالی
آزمون آنلاین علوم تجربی هفتم از درس های 6 و 7
آزمون در روز دوشنبه1399/01/25 ساعت 8شب فعال می گردد و تا روز سه شنبه 1399/01/26 ساعت 2 ادامه دارد
آزمون نمره منفی ندارد
تعداد سوالات آزمون 37  و 45 دقیقه وقتت دارد.

     
آزمون آنلاین/پیام های آسمان

آزمون آنلاین پیام های آسمان پایه ی هفتم از دروس 1 الی 5

به نام خدا
آزمون آنلاین پیام های آسمان از دروس 1 تا5
روز و تاریخ چهارشنبه 1399/2/24
شروع آزمون 5عصر
وقت آزمون 30 دقیقه
سایت در ساعت 5 عصر فعال و در ساعت 5.40 عصر غیر فعال می باشد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آنلاین علوم تجربی هفتم ازدروس 11و12

ای نام تو بهترین سزآغاز             بی نام تو نامه کی کنم باز
آزمون آنلاین علوم تجربی پایه ی هفتم از درس های 11 و 12 که در روز شنبه مورخ 1399/02/20 از ساعت 6 الی 7 فعال است.
 آزمون دارای 20 سوال می باشد و 30 دقیقه وقت دارد.

     
آزمون آنلاین/علوم هفتم

آنلاین علوم تجربی هفتم درس های 9 و10 تمامی کلاس ها

به نام خدا
آزمون آنلاین علوم تجربی هفتم از درس های 9 و 10
آزمون در روز شنبه 1399/02/27 ساعت 5 عصر فعال می گردد
وقت آزمون 30 دقیقه
سایت در ساعت5.40 دقیقه غیر فعال می شود